Ελευσίνα και “Αισχύλεια” -“Europass” το νέο έργο για την Ευρώπη σήμερα, του Eye’s Walk Digital Festival 2016.

Ελευσίνα και “Αισχύλεια” -“Europass” το νέο έργο για την Ευρώπη σήμερα, του Eye’s Walk Digital Festival 2016.

floating in space Europassfloating_in_space4elefsina3elefsina2elefsina1

Advertisements